"Sự phát triển của cô như một nhà văn có mối liên hệ chặt chẽ với tôn giáo của cô." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Sự phát triển của cô như một nhà văn có mối liên hệ chặt chẽ với tôn giáo của cô." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự phát triển của cô như một nhà văn có mối liên hệ chặt chẽ với tôn giáo của cô." câu này tiếng anh dịch: Her development as a writer is closely connected with her religion.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login