"Chiếc xe này đi với một chút zip hơn so với chiếc cuối cùng của tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chiếc xe này đi với một chút zip hơn so với chiếc cuối cùng của tôi." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chiếc xe này đi với một chút zip hơn so với chiếc cuối cùng của tôi." tiếng anh là: This car goes with a bit more zip than my last one.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login