"Sẽ là sai lầm khi mô tả xã hội thuần túy về mặt kinh tế." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Sẽ là sai lầm khi mô tả xã hội thuần túy về mặt kinh tế." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sẽ là sai lầm khi mô tả xã hội thuần túy về mặt kinh tế." dịch câu này sang tiếng anh: It would be wrong to describe society purely in economic terms .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login