"Anh ấy là một chuyên gia thế giới về động vật có vú biển." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Anh ấy là một chuyên gia thế giới về động vật có vú biển." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy là một chuyên gia thế giới về động vật có vú biển." câu này dịch sang tiếng anh:He's a world expert on marine mammals.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login