"Đàm phán về cây cầu một ván là khó khăn đối với tôi." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Đàm phán về cây cầu một ván là khó khăn đối với tôi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đàm phán về cây cầu một ván là khó khăn đối với tôi." tiếng anh dịch: Negotiation of the single-plank bridge was difficult for me.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.