"Đối với những người Cộng hòa cứng rắn, từ tự do đã trở thành một thuật ngữ mang tính miệt thị." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Đối với những người Cộng hòa cứng rắn, từ tự do đã trở thành một thuật ngữ mang tính miệt thị." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đối với những người Cộng hòa cứng rắn, từ 'tự do' đã trở thành một thuật ngữ mang tính miệt thị." tiếng anh câu này là:For hard-line Republicans, the word 'liberal' had become a pejorative term.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login