"Ngôi nhà của ông nằm trên mũi bán đảo." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Ngôi nhà của ông nằm trên mũi bán đảo." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngôi nhà của ông nằm trên mũi bán đảo." dịch câu này sang tiếng anh là: His house is located on the tip of the peninsula.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login