"Kiểm tra đang chiếm một lượng thời gian không phù hợp của giáo viên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Kiểm tra đang chiếm một lượng thời gian không phù hợp của giáo viên." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kiểm tra đang chiếm một lượng thời gian không phù hợp của giáo viên." câu này tiếng anh dịch: Testing is taking up an inordinate amount of teachers' time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login