"Cô phàn nàn không ngừng là mệt mỏi với mọi người." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô phàn nàn không ngừng là mệt mỏi với mọi người." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô phàn nàn không ngừng là mệt mỏi với mọi người." tiếng anh là: Her incessant complaining is tiresome to everyone.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.