"Tôi có thể đã thề tôi có chìa khóa của tôi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi có thể đã thề tôi có chìa khóa của tôi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể đã thề tôi có chìa khóa của tôi." tiếng anh dịch: I could have sworn I had my keys.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login