"Một nền bê tông đã được đổ sau khi đào xuống mặt đất vững chắc." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Một nền bê tông đã được đổ sau khi đào xuống mặt đất vững chắc." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một nền bê tông đã được đổ sau khi đào xuống mặt đất vững chắc." tiếng anh câu này là:A concrete foundation was poured after digging down to firm ground.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login