"Mr.Smith là một giáo viên tiếng Anh rất giỏi" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Mr.Smith là một giáo viên tiếng Anh rất giỏi" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mr.Smith là một giáo viên tiếng Anh rất giỏi" tiếng anh câu này dịch: Mr.Smith is a very good English teacher
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.