"Người La Mã đã văn minh nhiều bộ lạc ở Bắc Âu." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Người La Mã đã văn minh nhiều bộ lạc ở Bắc Âu." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người La Mã đã văn minh nhiều bộ lạc ở Bắc Âu." câu này tiếng anh là: The Romans civilized many of the tribes of northern Europe.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.