"Nếu bạn tụt lại bình nước nóng, bạn sẽ tiết kiệm được tiền cho hóa đơn nhiên liệu của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Nếu bạn tụt lại bình nước nóng, bạn sẽ tiết kiệm được tiền cho hóa đơn nhiên liệu của mình." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn tụt lại bình nước nóng, bạn sẽ tiết kiệm được tiền cho hóa đơn nhiên liệu của mình." tiếng anh là: If you lag your hot water tank, you'll save money on your fuel bills.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login