"Cô không biểu lộ sự sợ hãi." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Cô không biểu lộ sự sợ hãi." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô không biểu lộ sự sợ hãi." dịch câu này sang tiếng anh: She showed no tint of fear.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login