"Một lần nữa, giám đốc công ty đã tự thưởng cho mình một khoản tăng lương khổng lồ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Một lần nữa, giám đốc công ty đã tự thưởng cho mình một khoản tăng lương khổng lồ." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một lần nữa, giám đốc công ty đã tự thưởng cho mình một khoản tăng lương khổng lồ." câu này tiếng anh dịch: Once again, company directors have awarded themselves a massive pay increase.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login