"Bàn không ổn định vì một chân ngắn hơn chân kia." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Bàn không ổn định vì một chân ngắn hơn chân kia." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bàn không ổn định vì một chân ngắn hơn chân kia." câu này dịch sang tiếng anh là: The table is unstable because one leg is shorter than the others.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login