"Anh ta không thể nghĩ rằng bất cứ điều gì thực sự nghiêm trọng đều có thể khiến bạn mình lo lắng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Anh ta không thể nghĩ rằng bất cứ điều gì thực sự nghiêm trọng đều có thể khiến bạn mình lo lắng." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta không thể nghĩ rằng bất cứ điều gì thực sự nghiêm trọng đều có thể khiến bạn mình lo lắng." tiếng anh là: He could not conceive that anything really serious could be worrying his friend.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login