"Cơn bão bên ngoài đã cho căn phòng một khía cạnh nham hiểm." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cơn bão bên ngoài đã cho căn phòng một khía cạnh nham hiểm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cơn bão bên ngoài đã cho căn phòng một khía cạnh nham hiểm." tiếng anh câu này dịch: The storm outside gave the room a sinister aspect.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login