"Tư cách thành viên của câu lạc bộ chỉ giới hạn ở nam giới." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tư cách thành viên của câu lạc bộ chỉ giới hạn ở nam giới." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tư cách thành viên của câu lạc bộ chỉ giới hạn ở nam giới." câu này tiếng anh dịch: Membership of the club is restricted to men only.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login