"Đề nghị làm một thư viện lưu hành đã được tất cả mọi người đón nhận." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Đề nghị làm một thư viện lưu hành đã được tất cả mọi người đón nhận." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đề nghị làm một thư viện lưu hành đã được tất cả mọi người đón nhận." câu này dịch sang tiếng anh là: The suggestion of making a circulating library was well received by all.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.