"Có thực sự cần thiết để tiến hành thí nghiệm trên động vật?" tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Có thực sự cần thiết để tiến hành thí nghiệm trên động vật?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có thực sự cần thiết để tiến hành thí nghiệm trên động vật?" dịch câu này sang tiếng anh: Is it really necessary to conduct experiments on animals?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login