"Việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên giỏi ngày càng khó khăn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên giỏi ngày càng khó khăn." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên giỏi ngày càng khó khăn." câu này tiếng anh dịch: It's increasingly difficult to recruit and retain good staff.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login