"Vui lòng điền vào mẫu đơn đính kèm và gửi lại trong phong bì đính kèm." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Vui lòng điền vào mẫu đơn đính kèm và gửi lại trong phong bì đính kèm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vui lòng điền vào mẫu đơn đính kèm và gửi lại trong phong bì đính kèm." câu này dịch sang tiếng anh:Please complete the enclosed application form and return it in the envelope attached.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login