"Cô đang ăn kiêng để giảm cân." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô đang ăn kiêng để giảm cân." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đang ăn kiêng để giảm cân." tiếng anh là: She is dieting to lose weight.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login