"Đây là tin tức rất an ủi cho gia đình." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đây là tin tức rất an ủi cho gia đình." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là tin tức rất an ủi cho gia đình." tiếng anh dịch: This was very comforting news to the family.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login