"Ông được thừa hưởng tài hùng biện từ cha mình, một nhà truyền giáo Kitô giáo." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Ông được thừa hưởng tài hùng biện từ cha mình, một nhà truyền giáo Kitô giáo." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông được thừa hưởng tài hùng biện từ cha mình, một nhà truyền giáo Kitô giáo." dịch câu này sang tiếng anh: He inherited his eloquence from his father, a Christian preacher.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login