"Linh vật của đội bóng đá là một con dê." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Linh vật của đội bóng đá là một con dê." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Linh vật của đội bóng đá là một con dê." tiếng anh dịch: The football team's mascot is a goat.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login