"Chúng ta không nên bắt bẻ cô ấy thành công này." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Chúng ta không nên bắt bẻ cô ấy thành công này." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta không nên bắt bẻ cô ấy thành công này." dịch câu này sang tiếng anh: We shouldn't begrudge her this success.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.