"Chính sách kinh tế của cô ấy sẽ chứng minh tự tử cho nền kinh tế của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Chính sách kinh tế của cô ấy sẽ chứng minh tự tử cho nền kinh tế của chúng tôi." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính sách kinh tế của cô ấy sẽ chứng minh tự tử cho nền kinh tế của chúng tôi." dịch câu này sang tiếng anh là: Her economic policies would prove suicidal for our economy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login