"Các nhà khoa học hiện đang ở ngưỡng của sự hiểu biết tốt hơn về cách thức hoạt động của bộ não con người." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Các nhà khoa học hiện đang ở ngưỡng của sự hiểu biết tốt hơn về cách thức hoạt động của bộ não con người." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà khoa học hiện đang ở ngưỡng của sự hiểu biết tốt hơn về cách thức hoạt động của bộ não con người." câu này tiếng anh dịch: Scientists are now on the threshold of a better understanding of how the human brain works.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login