"Nếu nó có giá hơn 60 đô la, tôi sẽ không mua nó." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Nếu nó có giá hơn 60 đô la, tôi sẽ không mua nó." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu nó có giá hơn 60 đô la, tôi sẽ không mua nó." câu này dịch sang tiếng anh là: If it costs more than $60, I won't buy it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login