"Thiếu sót của chương này từ phiên bản thứ ba là một sự giám sát thô." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Thiếu sót của chương này từ phiên bản thứ ba là một sự giám sát thô." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thiếu sót của chương này từ phiên bản thứ ba là một sự giám sát thô." tiếng anh dịch: The omission of this chapter from the third edition was a gross oversight.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login