"Bất cứ nơi nào một người đi, luôn luôn có một gián điệp treo về." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bất cứ nơi nào một người đi, luôn luôn có một gián điệp treo về." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bất cứ nơi nào một người đi, luôn luôn có một gián điệp treo về." tiếng anh câu này dịch: Wherever one goes, there's always a spy hanging about.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login