"Cô đã chuẩn bị công phu cho bữa tiệc, nhưng không ai xuất hiện." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô đã chuẩn bị công phu cho bữa tiệc, nhưng không ai xuất hiện." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã chuẩn bị công phu cho bữa tiệc, nhưng không ai xuất hiện." câu này tiếng anh dịch: She made elaborate preparations for the party, but no one showed up.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login