"Vì thương hại, hãy im lặng một lát và để tôi hoàn thành bài viết của mình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Vì thương hại, hãy im lặng một lát và để tôi hoàn thành bài viết của mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vì thương hại, hãy im lặng một lát và để tôi hoàn thành bài viết của mình." câu này dịch sang tiếng anh:For pity's sake be quiet for a moment and let me finish my paper.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login