"Một số chú chó con đang hót trên cây khi tôi rời nhà lần đầu tiên, một điềm tốt trong văn hóa Trung Quốc." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Một số chú chó con đang hót trên cây khi tôi rời nhà lần đầu tiên, một điềm tốt trong văn hóa Trung Quốc." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số chú chó con đang hót trên cây khi tôi rời nhà lần đầu tiên, một điềm tốt trong văn hóa Trung Quốc." tiếng anh dịch: Some magpies were singing in the tree when I left home for the first time, a good omen in Chinese culture.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login