"Trong tù, các tù nhân trở nên điên cuồng trong suốt mùa xuân và mùa hè." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Trong tù, các tù nhân trở nên điên cuồng trong suốt mùa xuân và mùa hè." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong tù, các tù nhân trở nên điên cuồng trong suốt mùa xuân và mùa hè." dịch sang tiếng anh là: In jail, the prisoners get stir-crazy during the spring and summer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login