"Cây cầu được dựng lên như một biện pháp tạm thời." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cây cầu được dựng lên như một biện pháp tạm thời." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cây cầu được dựng lên như một biện pháp tạm thời." tiếng anh câu này dịch: The bridge was erected as a temporary measure .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login