"Tôi tham gia rất nhiều vào chính trị." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi tham gia rất nhiều vào chính trị." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi tham gia rất nhiều vào chính trị." câu này tiếng anh là: I became heavily involved in politics.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login