"Anh ta có được một niềm vui biến thái từ việc làm tổn thương người khác." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Anh ta có được một niềm vui biến thái từ việc làm tổn thương người khác." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta có được một niềm vui biến thái từ việc làm tổn thương người khác." câu này tiếng anh dịch: He derives a perverted pleasure from hurting other people.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login