"Quan điểm của tôi là tương tự như của bạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Quan điểm của tôi là tương tự như của bạn." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quan điểm của tôi là tương tự như của bạn." tiếng anh là: My view is similar to yours.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login