"Cô vẫn đang chờ câu trả lời từ trường." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cô vẫn đang chờ câu trả lời từ trường." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô vẫn đang chờ câu trả lời từ trường." dịch câu này sang tiếng anh: She's still waiting for an answer from the school.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login