"Họ đã có mật để tham dự bữa tiệc của chúng tôi mà không có lời mời." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Họ đã có mật để tham dự bữa tiệc của chúng tôi mà không có lời mời." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã có mật để tham dự bữa tiệc của chúng tôi mà không có lời mời." câu này tiếng anh là: They had the gall to attend our party without invitations.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.