"Bạn sẽ cần chuẩn bị một danh mục đầu tư của công việc của bạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Bạn sẽ cần chuẩn bị một danh mục đầu tư của công việc của bạn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ cần chuẩn bị một danh mục đầu tư của công việc của bạn." câu này tiếng anh dịch: You'll need to prepare a portfolio of your work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login