"Tôi biết rằng tôi đã gặp rắc rối khi tôi được đưa đến nhà để xe với một cây gậy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi biết rằng tôi đã gặp rắc rối khi tôi được đưa đến nhà để xe với một cây gậy." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi biết rằng tôi đã gặp rắc rối khi tôi được đưa đến nhà để xe với một cây gậy." câu này tiếng anh dịch: I knew I was in trouble when I was taken to the garage with a rod.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login