"Đi bằng máy bay nhanh hơn nhiều." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đi bằng máy bay nhanh hơn nhiều." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đi bằng máy bay nhanh hơn nhiều." tiếng anh câu này dịch: It's much quicker to go by plane .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login