"Khi họ rời đi, Hạ sĩ đã dành cho họ một lời chào trân trọng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Khi họ rời đi, Hạ sĩ đã dành cho họ một lời chào trân trọng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi họ rời đi, Hạ sĩ đã dành cho họ một lời chào trân trọng." dịch câu này sang tiếng anh là: As they left, the Corporal gave them a respectful salute.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login