"Phạm vi của kính thiên văn này là gì?" tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Phạm vi của kính thiên văn này là gì?" tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phạm vi của kính thiên văn này là gì?" câu này tiếng anh là: What is the range of this telescope?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login