"Ông có rất ít kinh nghiệm kinh doanh, và toàn bộ tổ chức được xây dựng trên cát." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ông có rất ít kinh nghiệm kinh doanh, và toàn bộ tổ chức được xây dựng trên cát." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông có rất ít kinh nghiệm kinh doanh, và toàn bộ tổ chức được xây dựng trên cát." câu này dịch sang tiếng anh:He has very little experience of business, and the whole organization was built on sand.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login